พิธีกงเต๊ก“พิธีกงเต๊ก” เป็นพิธีงานศพของชาวจีนที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งพิธีนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา และขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ “พิธีกงเต๊ก” กันมากขึ้น เรามาทำความรู้จักกับพิธีนี้กันเถอะ

 

ความหมายและความเป็นมาของพิธีกงเต๊ก


ความหมายของคำว่า “กงเต๊ก” เกิดจากคำสองคำรวมกัน นั่นคือ คำว่า “กง” ที่แปลว่า “การกระทำ” ส่วนคำว่า “เต๊ก” นั้นแปลว่า “คุณธรรม” เมื่อนำมารวมคำกันแล้วสามารถแปลความได้ว่า “การกระทำที่มีคุณธรรม” ซึ่งหมายถึง การแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อผู้ล่วงลับด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศล เพื่อสวดส่งวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์นั่นเองค่ะ

 

สำหรับความเป็นมาของ “พิธีกงเต๊ก” นี้เกิดจากรากฐานของความเชื่อทั้ง 3 ความเชื่อด้วยกัน อันประกอบไปด้วย2 ศาสนา และ 1 ลัทธิ ได้แก่…
1. ศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) จะเน้นไปที่พระธรรมคำสอนและบทสวดต่าง ๆ แต่จะไม่มีพิธีกรรม
2. ศาสนาเต๋า เน้นไปที่ความสมดุลและพิธีกรรมที่สื่อความหมาย
3. ลัทธิขงจื๊อ เน้นไปที่ของไหว้และการแสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อผู้ล่วงลับ

 

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีพิธีกงเต๊กให้เราได้เห็นกันบ่อยนัก เนื่องจากผู้ที่จะรับพิธีกงเต๊กได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเสียชีวิตตามธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บ และแต่งงานมีลูกหลานแล้วเท่านั้น แต่งดเว้นการจัดพิธีนี้สำหรับผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียชีวิตแบบไม่ปกติอันเกิดจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย ส่วนมากการจัดพิธีกงเต๊กนั้นจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี หรือจ้างบุคคลธรรมดาที่รับจ้างทำพิธีนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีนี้ในประเทศไทยเป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานมีเพียงคณะสงฆ์นิกายจีน (พระจีน) กับคณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) เท่านั้น

 

โดยทั่วไปแล้ว พิธีกงเต๊กจะจัดขึ้นในวันที่ 6 หลังจากสวดอภิธรรมศพตามพิธีของชาวพุทธ ซึ่งจะเริ่มทำพิธีกงเต๊กตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 9 โมงเช้า ไปจนถึงเวลากลางคืน

 

 

เครื่องแต่งกายของลูกหลานภายในงานพิธีกงเต๊ก


สำหรับ “เครื่องแต่งกายของลูกหลานภายในงานพิธีกงเต๊ก” นั้นจะมีความแตกต่างกันไป โดยผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ล่วงลับ ลูกชายและลูกสาวของผู้วายชนม์ รวมไปถึงตั่วซุง (หลานชายคนแรกที่เกิดจากลูกชายคนโต จะถือว่าเป็นลูกคนสุดท้ายของผู้วายชนม์ด้วย)  จะใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าดิบไว้ด้านในคลุมทับด้วยชุดที่ตัดเย็บจากผ้าปอหรือผ้ากระสอบ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หมั่วซ่า” โดยจะมีสีหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ล่วงลับ ส่วนญาติพี่น้องและหลานคนอื่น ๆ จะแต่งกายด้วยผ้าดิบ 
 

สำหรับขั้นตอนของพิธีกงเต๊กนั้นมีลำดับขั้นตอน ดังนี้คือ


1. พระจีนเริ่มสวดเปิดมณฑลพิธี โดยอัญเชิญพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพยดาฟ้าดินทั้งหลายมาสถิตเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคล


2. ส่งสารไปยมโลกด้วยม้าและนกกงเต๊ก โดยแจ้งข่าวการเสียชีวิตไปยังสวรรค์และปรโลก เพื่อบอกกล่าวขอเปิดทางให้ดวงวิญญาณเดินทางได้อย่างสะดวก


3. เชิญวิญญาณของผู้ล่วงลับมาร่วมพิธีชำระดวงวิญญาณ คือมีการนำห้องน้ำกงเต๊กมาวาง ซึ่งภายในห้องน้ำประกอบด้วยอ่างขาวใส่น้ำสะอาด และผ้าขนหนูสีขาว โดยขั้นแรก พระสงฆ์จะสวดเจริญพระพุทธมนต์เชิญดวงวิญญาณมาร่วมในพิธี และยกโคมวิญญาณมาให้พระท่านถือไว้ย้ายมาตั้งทางด้านหน้า เพื่อสวดเชิญดวงวิญญาณมาสถิตที่โคมวิญญาณที่แขวนเสื้อของผู้เสียชีวิตไว้ โดยลูกชายคนโตจะเป็นผู้มาเชิญกระถางธูปและลูกชายคนรองถือโคมวิญญาณไปยังห้องน้ำ เพื่อชำระดวงวิญญาณให้สะอาดก่อนเตรียมพร้อมสำหรับฟังพระสวดและรับของที่ลูกหลานเตรียมไว้ให้ที่ปะรำพิธี จากนั้นพระจะพาเดินกลับไปยังหน้าโต๊ะผู้ตายอีกครั้งเพื่อเชิญกระถางธูปกลับเข้าที่เป็นอันเสร็จพิธี หลังเสร็จพิธีก็จะให้ลูกสะใภ้ไปยกอ่างน้ำในห้องน้ำกงเต๊กไปเททิ้งตามธรรมเนียมจีนที่ลูกสะใภ้ต้องปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่ของสามี แต่หากไม่มีลูกสะใภ้ก็จะให้ลูกสาวไปทำหน้าที่นี้แทน ซึ่งพิธีนี้มีความหมายที่สื่อถึงการชำระอกุศลกรรมของผู้เสียชีวิตที่อาจเผลอกระทำไว้ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่


4. จัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต ต้องจุดธูปแจ้งข่าวให้บรรพบุรุษรับทราบว่าลูกหลานของท่านถึงแก่กรรมแล้ว โดยจัดเตรียมอาหารไว้รอรับ และให้บรรพบุรุษเป็นพี่เลี้ยงในการเดินทางของดวงวิญญาณ ขั้นตอนนี้ถือเป็นการสอนให้ลูกหลานเคารพและกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษ


5. พิธีบูชาพระเจดีย์  ในพิธีนี้พระสงฆ์จะสวดมนต์นำดวงวิญญาณผู้ล่วงลับเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ แต่หากผู้ล่วงลับเป็นผู้หญิงให้ใช้สระอโนดาตหรือสระบัวแทน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระเจดีย์และพระพุทธองค์ ซึ่งพระเจดีย์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสังเวชนียสถาน หรือเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาเช่นเดียวกับพระพุทธ เราควรจึงกราบไหว้เคารพบูชา โดยความหมายของพิธีบูชาพระเจดีย์นี้คือ เป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณงามความดีหรือพระคุณของพระรัตนตรัยและพระศาสดา เพื่อเจริญรอยตามพระพุทธองค์

 

6.พิธีการเดินข้ามสะพานกงเต๊ก เป็นการที่พระสงฆ์จีนพาดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับมาส่งยังเขตแดนสวรรค์ โดยมีลูกหลานมาส่ง และเมื่อส่งดวงวิญญาณเสร็จก็ต้องเดินกลับ โดยทุกครั้งที่ข้ามสะพาน ลูกหลานทุกคนจะต้องโยนเหรียญสตางค์ลงในอ่างน้ำ ถือเป็นการสอนลูกหลานไปในตัวว่าเราไม่สามารถนำชื่อเสียง หรือทรัพย์สินเงินทองไปด้วยได้ และสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดของพิธีนี้ก็คือ หากลูกหลานที่เป็นผู้หญิงคนไหนมีประจำเดือนห้ามข้ามสะพานเด็ดขาด แต่ให้เดินอ้อมสะพานแทน ส่วนการเรียงลำดับในการเดินข้ามสะพานนั้นจะเริ่มจากลูกชายคนโตเป็นหัวขบวนและเป็นคนถือกระถางธูป ส่วนลูกชายคนรองจะถือโคมวิญญาณ และลูกชายคนเล็กจะถือรูป จากนั้นตามด้วยลูกสะใภ้ และลูกสาว แล้วตามด้วยหลานใน (ลูกของลูกชาย) และหลานนอก (ลูกของลูกสาว) โดยเรียงตามลำดับอายุ แต่หากในพิธีมีตั่วซุง ก็จะได้เดินตามลูกชายคนเล็ก เพราะถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันเหมือนเป็นฝาแฝด

 

7. สวดส่งเทพ ส่งวิญญาณ และถวายเครื่องกระดาษ การถวายเครื่องกระดาษนี้จะเป็นการเผากระกระดาษเงินกระดาษทองให้แก่ผู้วายชนม์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เงินทอง คนรับใช้พร้อมตั้งชื่อให้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู ซึ่งอาจจะเผาหลังจากทำพิธีกงเต๊กเสร็จ หรือจะเผาในวันรุ่งขึ้นไปพร้อมๆ กับการฌาปนกิจ หรือการเดินทางไปฝังที่ฮวงซุ้ยก็ได้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกงเต๊ก

 

 

 

Cr. www.wreathmala.com/www.lewreath.com/ romdee.net/LINE TV

#กงเต็ก #งานศพ #จีน #สุสาน #ฮวงซุ้ย #ฮวงจุ้ย #พิธีกงเต็ก 


พิธีกงเต๊ก, งานศพ, ฮวงซุ้ย, ฮวงจุ้ย

ล่าสุด

บอกลาความซวย เปลี่ยนดวงแล้ว ทำอะไรก็รวย


ปีชง งานก็ปัง รักก็ปัง ได้ด้วยแซกี


รวยสบายๆ สไตล์เศรษฐีจีน


ผู้บริหารสุสานเผย ทำไมต้องทำแซกี


ราศีไหนดวงไม่ดี ทำแซกี พลิกดวงชะตา


เคล็ดลับเปลี่ยนดวงปังๆด้วยศาสตร์จีนโบราณ


ทำไมชลบุรีถึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร


สุสานแบบไหน ทำให้ลูกหลานร่ำรวย


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ลานหงส์แดง ฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง


ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน


ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


ฮวงซุ้ยพรีเมี่ยม สำหรับบุคคล VIP


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ฮวงซุ้ยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ที่ไหน?


เลข 88 ที่ซ่อนอยู่ในสุสานเนอร์วาน่า


ฤกษ์มงคล เดือน มิถุนายน 2564


วันเกิดบอกนิสัย


แซกี คืออะไร


เวลาดีตามวันเกิดทั้ง 7 เดือน มิ.ย. 64


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สายมูไม่ควรพลาด


เคล็ดน่ารู้ จำนวนธูป ไหว้แบบไหน จุดธูปกี่ดอกดี


เลือกที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย


เช็คดวงครึ่งปีหลัง 2564 ราศีไหนปัง ราศีไหนตุ๊บ!!!


ซินแสฮวงจุ้ยคือใคร นำความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาจากไหน


องค์ประกอบสำคัญในการหาพื้นที่ฮวงซุ้ย


ฤกษ์ท้ายเดือน มิถุนายน 2564


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 2


ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อขอพรเทพเต่ามังกร


เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร ครึ่งปีหลัง 2564


พื้นฐานดวงชะตาของคน เกิดจากอะไรบ้าง


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสฟิลลิป วองก์


ขั้นตอนการทำแซกี


ประโยชน์ของการทำแซกี


หล่อแก คืออะไร?


ดาว 9 ยุค


เผยสุดยอดพลังแห่งเลข 168 ดีอย่างไร?


เทพจ้าที่สายมู ไม่ควรพลาด ภาค 2


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสไช้


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดำ หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว


บ้านเรียกทรัพย์ อยู่แล้วรวย


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนสิงหาคม 2564


ของไหว้ครั้งแรก สำหรับผู้วายชนม์


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผักแห้ง 5 อย่าง


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง


วันสารทจีน สำคัญอย่างไร?


การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า


ฤกษ์เดือน สิงหาคม 2564


ทิศที่ห้ามสร้างบ้าน เข้าบ้านใหม่ เคาะ เจาะ ทุบ รื้อ ขุดดิน ล้มต้นไม้


การแก้บนหลังได้รับพรเทพเต่ามังกร


พิธีฌาปนกิจ


นิกายในศาสนาคริสต์


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?


ชีวิตหลังความตายในคริสต์ศาสนา


ความเชื่อย้ายสุสานแบบจีน


ปรับห้องนั่งเล่นให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังบวกในบ้านได้ทั้งหลัง


คนธาตุใด ทำงานอะไรแล้วรวย


ทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์


เนอร์วาน่า ดีอย่างไร โดย อาจารย์ปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล


10 เคล็ดลับความรวย จาก Tony Robbins


พิธีเก็บอัฐิ


ฤกษ์เดือน กันยายน 2564


ไหว้พระจันทร์อย่างไรให้ปัง


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนกันยายน 2564


10 ต้นไม้มงคล เสริมดวง เรียกทรัพย์


ของมงคลสำหรับตกแต่งบ้าน


7 วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องครัว เพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุข


5 เหตุผลที่ควรซื้อฮวงซุ้ยให้บิดามารดา


พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์


พระบัญญัติ 10 ประการ


พิธีฝังแบบคริสเตียน (คาทอลิก)


กินเจอย่างไรให้ปัง


4 เทคนิคจัดฮวงจุ้ยร้านค้าให้ขายดี


สุสานคนเป็น - สุสานคนตาย


ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จัดอย่างไรให้อยู่แล้วดี


ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน เลขไหนที่ว่าดี


10 ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดให้ถูกทิศชีวิตมีแต่ร่ำรวย


พิธีกงเต๊ก


มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ


คำพูด 7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขน


ความหมายของไม้กางเขน


ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์?


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์


ดวงดีไม่กลัวปีชง เพราะมีแซกีเต่ามังกร (เจ่าอุ่ง)


พระเยซู คือใคร?


28 รูปภาพเสริมดวง


ตำนานลูกมังกรทั้ง 9


พิธีศีลล้างบาป


สุสานคนคู่เดียว เปลี่ยนชะตาหลายสิบคน


หลักคำสอนคริสต์ศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


การจัดพิธีศพในแบบคนจีน


ฮวงจุ้ย กับ ฮวงซุ้ย คือคำเดียวกัน จริงหรือ


ฮวงซุ้ย ศูนย์รวมครอบครัวที่ถูกลืม


แซกีจักรพรรดิคืออะไร ทำไมเศรษฐีทั่วเอเชียถึงนิยมทำแซกี


เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ


จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร


คัมภีร์ไบเบิล


กระดาษไหว้เจ้ามีอะไรบ้าง ?