อุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรือง

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง สุสานซึ่งมีลักษณะฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเปรียบได้กับอ้อมกอดแห่งมังกร สะท้อนถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ และการอยู่ท่ามกลางความงดงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ สุสานเนอร์วาน่ายังรายล้อมด้วยภูเขาขนาดเล็กใหญ่อย่างต่อเนื่อง พลัง ‘ลม’ และ ‘ชี่’ ที่พัดผ่านประดุจเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงมังกร ทำให้สถานที่ซึ่งมีฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์และโชคดีไม่มีที่สิ้นสุด

เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมและทิวทัศน์โดยรอบ ไปจนถึงหลักฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ ก่อเกิดความลงตัวและสงบสุขอย่างไม่มีที่        สิ้นสุด และยังเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนแห่งนี้ ที่ผู้เป็นเจ้าของแปลงฝังสัมผัสได้ถึงความเหนือกว่าของการพักผ่อนที่นี่ชั่วนิรันดร์ ดังนั้น        สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง จึงเป็นดินแดนที่ดีที่สุด หากผู้ใดต้องการจัดเตรียมบ้านหลังสุดท้ายเพื่อพักผ่อนชั่วนิรันดร์

สุขสงบ • โชคดีมีชัย

ฮวงจุ้ยที่ดีถูกกำหนดโดยภูเขาและสายน้ำโดยรอบ เช่นเดียวกับประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ ตลอดจนใบหน้าและร่างกายประกอบกันเป็นรูปร่างขึ้นมา จากมุมมองของศาสตร์โหงวเฮ้ง ถ้าบุคคลนั้นมีลักษณะโหงวเฮ้งดี เชื่อกันว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง เช่นเดียวกัน บรรพบุรุษถูกฝังอยู่ในสถานที่ซึ่งมีฮวงจุ้นอันเป็นเลิศย่อมส่งผลให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรือง สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ภูมิใจนำเสนอถึงโครงการของเนอร์วาน่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานที่ซึ่งมีฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ อันได้แก่ “มังกร” “ภูเขา” “ตำแหน่ง” “น้ำ” และ “ทิศทาง” อีกทั้งการออกแบบพื้นที่โดยเฉพาะ ซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เงียบสงบ และเน้นความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศยังความโชคดีมีชัยแก่ทุกๆคน

ดินแดนสำหรับการรำลึกถึงและพักผ่อนของบุคคลอันเป็นที่รัก สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ได้นำเอาสิ่งที่ดีที่สุดในธรรมชาติมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว โดยเห็นได้จากความสวยงามของสภาพแวดล้อมโดยรอบ ภูเขาที่เรียงรายอย่างต่อเนื่อง ธารน้ำไหลอันสดชื่น และแมกไม้ที่เขียวขจี จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสักการะ และรำลึกถึงความรักความดีงามของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยจิตที่ปรารถนาดีต่อกัน

สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ส่งมอบความรู้สึกดีๆและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยความจริงจังและจริงใจในการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับอย่างสูงสุด รวมไปถึงการดูแลและเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของผู้ล่วงลับ ยิ่งไปกว่านั้นเนอร์วาน่ายังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามของการไหว้สักการะบรรพบุรุษและความกตัญญูกตเวทิตาจากรุ่นสู่รุ่น และด้วยการออกแบบที่ยึดหลักฮวงจุ้ยที่ดีเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้บุตรหลานของผู้ล่วงลับมีความมั่งมี เจริญรุ่งเรืองและโชคดี หรือกล่าวได้อีกอย่างคือ สุสานเนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค นำมาซึ่งคำอำนวยอวยพรและสิ่งดีๆต่อบุตรหลานของ          ผู้ล่วงลับแบบไม่มีที่สิ้นสุด