แปลงฝัง

โซนอิมพีเรียล – แปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษ (แบบ Tomb ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ)

“พิเศษ และ โดดเด่น”

สุสานเนอร์วาน่าได้มีการจัดสรรพื้นที่ในจำนวนที่จำกัดสำหรับส่วนแปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษไว้ในโซนอิมพีเรียลของโครงการเพื่อบริการแด่ลูกค้าคนสำคัญซึ่งมีความต้องการที่จะจัดเตรียมบ้านหลังสุดท้ายไว้ให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก แปลงฝังครอบครัวพิเศษมาพร้อมกับลักษณะอันสวยสง่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ ตามหลักของฮวงจุ้ย การอยู่เหนือสายโลหิตแห่งมังกร แปลงฝังครอบครัวแบบพิเศษนั้นโอบกอดผู้ล่วงลับทุกคนไว้ด้วยความสงบและเป็นมิตร ซึ่งเชื่อว่า จะส่งผลให้บุตรหลานมีความฉลาดโดดเด่น มีอำนาจวาสนา ได้บรรจุข้าราชการ และมีชื่อเสียงโด่งดัง สถานที่แห่งนี้จึงเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ดีเยี่ยมสำหรับการพักผ่อนชั่วนิรันดร์

ขนาดพื้นที่ : 24 เมตร X 16 เมตร

 

     

 


 

โซนอิมพีเรียล – แปลงฝังแบบครอบครัว

“หรูหรา และ สง่างาม”

แปลงฝังแบบครอบครัวของเนอร์วาน่านั้น เป็นพื้นที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างจิตใจอันดีงามของบุคคลในครอบครัว และคงไว้ซึ่งความทรงจำอันดีงามของบรรพบุรุษ    ผู้ล่วงลับให้ลูกหลานได้สักการะและระลึกถึง นอกจากนี้ยังจารึกและดำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติอันรุ่งเรืองของบรรพบุรุษซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของบุตรหลานรุ่นสู่รุ่น กล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ แปลงฝังแบบครอบครัวถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคคลในครอบครัว และระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษชั่วนิรันดร์ ด้วยความสงบร่มรื่นและดีงามของบรรยากาศโดยรอบ ฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะของเนอร์วาน่า และการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงเป็นภาพสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครอบครัวแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ขนาดพื้นที่: 12 เมตร X 8 เมตร 

 

   

 

 


 

โซนเอ – แปลงฝังแบบคู่

“ประณีต และ เรียบง่าย”

แปลงฝังแบบคู่ การออกแบบนั้นมีความประณีตและเรียบง่าย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามตามธรรมชาติโดยรอบ การออกแบบมีความพิถีพิถันด้วยศิลปะการจัดสวนที่งดงาม ทำให้สะท้อนถึงคุณธรรมอันสูงส่ง 3 ประการ คือ ความจริง ความเมตตาปราณี และความงดงามจากภายใน ดินแดนแห่งนี้ทำให้เกิดการส่งต่อของวัฒนธรรมการสักการะและระลึกถึงบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก อีกทั้งการได้สัมผัสถึงความมีชีวิตชีวาของจังหวะชีวิตผ่านภูเขาและสายน้ำโดยรอบ ชีวิตแห่งนิรันดร์เกิดขึ้นแล้วเมื่อ “ชีวิต” และฟ้าดินได้มาบรรจบกันอย่างลงตัว

ขนาดพื้นที่: 6 เมตร X 4 เมตร

 

  


 

โซนบี – แปลงฝังคอมโบ้ – แบบคู่

ขนาดพื้นที่: 4 เมตร x 5.5 เมตร

 

  

 


 

โซนดี – แปลงฝังแพ็กเกจ– แบบคู่

ขนาดพื้นที่: 3.6 เมตร x 4.5 เมตร

 

  

 


 

โซนดี – แปลงฝังแพ็กเกจ– แบบเดี่ยว

ขนาดพื้นที่: 1.8 เมตร x 4.5 เมตร