“ห้าเต่านำโชค” แซกีเต่ามังกร ณ เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค

เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค แซกีเต่ามังกรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้านหลังอิงด้วยภูเขาห้าลูกขนาดต่างกันซึ่งมีลักษณะคล้ายหลังเต่า ประหนึ่งว่าคอยช่วยปกป้องและคุ้มครองสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ นำมาซึ่งความสงบสุขและความเป็นมงคลอย่างยิ่ง ด้านหน้ามีธารน้ำธรรมชาติไหลผ่าน และ “อั้น ซัน” (เนินเขา) ตลอดแนว แฝงความหมายของการช่วยหยุดหรือกักเก็บโชคลาภ และเงินทอง ทำให้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ยิ่งนัก มังกรเขียวด้านซ้ายที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งคอยช่วยปกป้องคุ้มครอง นำพาสู่ความร่ำรวย และ    เจริญรุ่งเรือง มากไปกว่านี้ ดินก็มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้น ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิตและความดีงาม ดังนั้นสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้กล่าวได้ว่า เป็นสถานที่ซึ่งมีสุดยอดฮวงจุ้ยด้วยการนำพาของ “ห้าเต่านำโชค”

เต่ามังกร หรืออีกนามว่า “ปี้ซี่” ตามตำนานกล่าวว่า เต่ามังกรเป็นหนึ่งในบุตรทั้งเก้าของพญามังกร โดยบุตรทั้งเก้าของพญามังกรจะมีรูปลักษณ์และนิสัยที่แตกต่างกันไป เต่ามังกรซึ่งเป็นบุตรชายคนโต มีส่วนหัวเป็นมังกร ในขณะที่รูปร่างเหมือนเต่า เต่ามังกรเป็นสัตว์เทพที่มีความเป็นสิริมงคล เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ แข็งแกร่ง สุขภาพดีและอายุยืน เต่ามังกรจึงเป็นสัตว์เทพที่ได้รับการศรัทธาอย่างสูงจากจักรพรรดิในอดีต เพราะช่วยป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีแต่คนให้ความช่วยเหลือค้ำจุน

“มังกร” หมายถึงจักรพรรดิ เป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ ความดีงาม ความกล้าหาญ วาสนาบารมีสูงส่ง ทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คน มีแต่คนให้ความช่วยเหลือค้ำจุน และความเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องจากคนไม่ดี คนที่คิดร้าย และสิ่งไม่ดีต่างๆ

“เต่า” เป็นตัวแทนของความยั่งยืน แข็งแรง มงคลและสงบสุข จะช่วยป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย ซึ่งเต่ามังกรเป็นสัตว์เทพที่เกิดจากการรวมกันของสัตว์มงคลสองชนิดระหว่าง “มังกร” และ “เต่า” จึงถือเป็นสิ่งมงคลสูงสุด

จากมุมมองของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย แซกีเปรียบได้กับ “รากฐานชีวิต” ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับดวงชะตา(ปาจื้อ)ที่สมบูรณ์แบบ ปาจื้อของทุกคนมักจะมีข้อบกพร่อง ซึ่งสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในภายหลัง ข้อบกพร่องดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยอาศัยความพยายามต่างๆในวันข้างหน้า การทำแซกีนั้นเป็นการดึงดูดพลังจากสนาม           แม่เหล็กของธรรมชาติ เพื่อช่วยเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับรากฐานชีวิต

วิธีและขั้นตอนการทำแซกีมีความซับซ้อนมาก เพราะว่าเป็นการนำเอาศาสตร์ความรู้และเคล็ดลับ ระหว่างบ้านหยางและ บ้านหยินมาผสมผสานกัน เพื่อปรับเปลี่ยนดวงชะตาของผู้ทำแซกีให้ดีขึ้น มีโชคมีลาภ และอายุยืน การทำแซกียังเป็นวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด

ประโยชน์ของการทำแซกี

เคล็ดลับด้านฮวงจุ้ย “ประโยชน์ 7 ประการของการทำแซกี” จากผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ซินแสฟิลลิป วองก์ (Master Philip Wong) ซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษ

  1. อายุยืนยาว : เสริมสร้างสุขภาพจิต อารมณ์เบิกบาน ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี
  2. สุขภาพจิตที่แข็งแกร่ง : เสริมสร้างจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง เพิ่มพลังเชิงบวก
  3. เปลี่ยนโชคชะตา : เสริมสร้างพลัง และซ่อมแซมข้อบกพร่องอันเกิดจากปาจื้อ ทำให้ดวงชะตามีความโชคดี ราบรื่น
  4. ตำแหน่ง ลาภยศ : มีผู้เกื้อหนุนค้ำจุนในหน้าที่การงาน
  5. สืบทอดตระกูล : บุตรหลานมีความเจริญรุ่งเรือง และสืบทอดตระกูลจากรุ่นสู่รุ่น
  6. เพิ่มเสน่ห์และสง่าราศรี : ทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คน และได้คู่ครองที่ดี
  7. สั่งสมพลังบวก : เป็นคนดีมีคุณธรรม ย่อมมีโชค มีลาภ และเจริญรุ่งเรือง