หลักปรัชญา

“การสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม”

ท่านตันสรี เดวิด ควอง ฮัน ควอง (Tan Sri David Kong Hon Kong) ผู้ก่อตั้งเนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป ได้ยึดมั่นปรัชญา “การใส่ใจเรื่องชีวิต” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในการขับเคลื่อนบริษัทต่อไป ที่เนอร์วาน่า คุณจะได้รับบริการที่น่าพึงพอใจในยามยากที่จะทำใจ ผ่านบริการดูแลผู้ล่วงลับอย่างมืออาชีพ ใส่ใจในทุก
รายละเอียด มีความครอบคลุม การบริการแบบครบวงจรและเป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังวล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการฝังหรือการเผา ทีมงานทุกคนจะทำงานด้วยความทุ่มเทและขอสัญญากับครอบครัวของผู้ล่วงลับว่าจะจัดงานศพและพิธีต่างๆอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามจารีตประเพณี ความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของบริการจะขับเคลื่อนและผลักดันเราไปสู่ความเป็นเลิศ เราใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความหมายของชีวิตอย่างจริงจัง และเราหลอมรวมระหว่างความเคารพ ความรัก และวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจเข้าด้วยกันอย่างลงตัว


ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานของปรัชญาการวางแผนอย่างรอบคอบ ความรัก ความเอื้ออาทร ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นเลิศ เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายความสงบสุขอย่างแท้จริงให้ได้ เนอร์วาน่าเองได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆมากมายด้วยใจปรารถนาดี          ด้วยเหตุนี้เราจึงได้สร้างองค์กรที่มืออาชีพซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อสังคม 

นับตั้งแต่ “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ได้สร้าง สุสานในรูปแบบเอกชนขึ้นเป็นแห่งแรก ณ เมือง เซเมนยีห์ ประเทศ มาเลเซีย ในปี ค.ศ. 1990 ปัจจุบันนี้ “เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป” ได้เติบโตและขยายธุรกิจบริการด้านนี้ไปทั่วประเทศ คือ เมือง ชาห์อาลัม, กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง, บูกิต เมอร์ตาจัม, สุไหง เปตานี,      เซกามัต, กูไล, ติรัม, โกตา กินะบะลู, ซิบู และ ยังขยายสาขาสู่ต่างประเทศ คือ อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ไทย, และ เวียดนาม

เหตุการณ์สำคัญ


 1990
 • ตุลาคม 1990 ตันสรี ควอง ฮัน ควอง และหุ้นส่วนธุรกิจ เริ่มพัฒนาสุสานแห่งแรกขึ้น ในนามว่า “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค”
  ณ เซเมนยีห์ สลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด
 1991 
 • มิถุนายน 1991 บริษัท“เอ็นวี มัลติ คอร์ปอเรชั่น เข้าถือครอง บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด
 1997
 • พฤศจิกายน 1997 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (โกตา กินะบะลู) เริ่มให้บริการ ณ ซาบาห์ มาเลเซีย
 1999
 • กันยายน 1999 ธุรกิจให้บริการงานฌาปนกิจ เริ่มต้นให้บริการในประเทศมาเลเซีย
 2000
 • มกราคม 2000 ขยายบริการฌาปนกิจ เข้าสู่รูปแบบผู้ให้บริการงานฌาปนกิจแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย
 • 23 สิงหาคม 2000 เอ็นวี มัลติ คอร์ปอเรชั่น เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย (จากนั้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์)
 2001
 • เมษายน 2001 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (กูไล) เริ่มให้บริการ ณ ยะโฮร์ มาเลเซีย
 2003
 • กรกฎาคม 2003 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (ซิบู) เริ่มให้บริการ ณ ซาราวัค มาเลเซีย
 • สิงหาคม 2003 ขยายธุรกิจบริการผู้ล่วงลับ อันได้แก่ สินค้า บริการ และระบบการจัดการ การฌาปนกิจ ณ คาราวัง ประเทศอินโดนีเซีย โดยถือครองหุ้นจำนวน 51.00% ผ่านบริษัท PT Alam Hijau Lestari ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเนอร์วาน่าในอินโดนีเซีย
 • กันยายน 2003 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (เซกามัต) เริ่มให้บริการ ณ ยะโฮร์ มาเลเซีย
 2004
 • กันยายน 2004 เนอร์วาน่า เมมโมเรียล เซ็นเตอร์ เริ่มให้บริการ ณ สุไหง เบซิ มาเลเซีย และประกาศบริการแพ็กเกจใหม่ได้แก่ “ไวท์ เลดี้” (White Ladies) ในเดือนพฤศจิกายน 2004
 2005
 • ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2005 ศูนย์ให้บริการงานฌาปนกิจ เนอร์วาน่า เมมโมเรียล เซ็นเตอร์ เริ่มให้บริการ ณ ยะโฮร์ บาห์รู มาเลเซีย
 2007
 • กันยายน 2007 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค เริ่มให้บริการ ณ ชาห์ อาลัม สลังงอร์ มาเลเซีย
 2008
 • กันยายน 2008 สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (ติรัม) เริ่มให้บริการ ณ ยะโฮร์ มาเลเซีย
 2009
 • มกราคม 2009 ขยายธุรกิจผู้ล่วงลับ ช่องเก็บอัฐิ ณ ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีในนาม “เนอร์วาน่า คอลัมเบเรี่ยม” (Nirvana Columbarium)
 2010
 • ธันวาคม 2010 เอ็นวี มัลติ คอร์ปอเรชั่น ถูกแปรรูปเป็น เอ็นวี มัลติ เอเชีย
 2012
 • กรกฎาคม 2012 ขยายธุรกิจช่องเก็บอัฐิ และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ ณ วัดเกก ลก ซิ (Kek Lok Si Temple) ภายใต้ชื่อ    สุสาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (ปีนัง) มาเลเซีย.
 2013 
 • สิงหาคม 2013 สุสาน บลิสฟูล เนอร์วาน่า เมมโมเรียล (บูกิต เมอร์ตาจัม) เริ่มให้บริการ ณ ปีนัง มาเลเซีย และ สุสาน บลิสฟูล เนอร์วาน่า เมมโมเรียล (สุไหง เปตานี) เริ่มให้บริการ ณ เกดะห์ มาเลเซีย
 • ธันวาคม 2013 ก่อตั้ง บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด ณ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการและพัฒนาธุรกิจผู้ล่วงลับที่ประเทศไทย
 2014
 • 17 ธันวาคม 2014 เนอร์วาน่า เอเชีย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง
 2015
 • กุมภาพันธ์ 2015 เนอร์วาน่า เอเชีย ลงนามร่วมมือกับ หุ้ยโจว ลองยัน (Huizhou Longyan) เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดธุรกิจบริการ          ผู้ล่วงลับที่ประเทศจีน
 • กรกฎาคม 2015 เนอร์วาน่า เอเชีย ขยายธุรกิจสู่ประเทศเวียดนาม
 • กันยายน 2015 ขยายธุรกิจไปยัง เมืองเมดาน (Medan) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 3 ของประเทศอินโดนีเซีย
 2016
 •  ตุลาคม 2016 เนอร์วาน่า เอเชีย จำกัด ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
 •  บริษัท Rightitan Pte Ltd โดย ตันสรี ควอง ฮัน ควอง ผู้ก่อตั้งของเนอร์วาน่า และซีวีซี แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ (“CVC”) เป็นผู้ถือหุ้น     สองรายใหญ่ของเนอร์วาน่า CVC ผู้นำกลุ่มนักลงทุนภาคเอกชนและที่ปรึกษาด้านการลงทุน ซึ่งมีสำนักงานเปิดให้บริการกว่า 24 แห่ง   ทั่วยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน CVC ถือครองมูลค่าทรัพย์สินกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก