ติดต่อเรา

ไซต์บ้านบึง                                                                                                                                                                                บริษัท เนอร์วาน่า เมโมเรียล ปาร์ค  จำกัด (บ้านบึง)                                                                                                                                                   ที่ตั้ง : เลขที่ 89 และ 404 หมู่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 ประเทศไทย                                                                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-252-4735-7 หรือ 092-8036989

สำนักงานใหญ่ :                                                                                                                                                                         บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด (กรุงเทพฯ)                                                                                                                                             ที่ตั้ง : 1575/1 ชั้น 1 อาคารชัยสงวน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย                                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  02-2524735-7 หรือ 091-2096989  โทรสาร.  02-2524734                                                                                     การเดินทาง : MRT สถานีเพชรบุรี ทางออก 3

หรือกรอกรายละเอียด และคำถามผ่านเว็บไซท์ โดย CLICK ที่นี่!