เพราะเหตุใด เราถึงต่าง?

 • ลักษณะฮวงจุ้ยอันเป็นเลิศ สนับสนุนโชคชะตาที่ดี ความโชคดี ความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง และมั่งคั่ง
 • การออกแบบที่โดดเด่นและประณีตดั่งสวนอนุสรณ์สถาน
 • ทางเดินกว้างขวาง เพื่อความสะดวกในการสักการะบรรพบุรุษ
 • ศาลาที่พักถูกจัดวางโดยรอบ ท่ามกลางแมกไม้เขียวชะอุ่ม
 • ส่วนแปลงฝังถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ และเรียบง่าย
 • ดอกเบี้ย 0 % กับ เงินดาวน์ต่ำ เพื่อความคล่องตัวด้านการเงินสูงสุดของท่าน
 • มีกองทุนการดูแลรักษา เพื่อให้มั่นใจในการดูแลตลอดอายุการใช้งาน
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

 ประโยชน์ที่ได้จากการซื้อล่วงหน้า

 • ท่านสามารถเลือก และวางแผน เกี่ยวกับ สถานที่พักผ่อนสุดท้ายของชีวิต ตามความปรารถนาของท่านเองได้
 • ท่านมีเวลามากพอที่จะวางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างความสมบูรณ์ที่สุดและป้องกันข้อผิดพลาดจากการรีบร้อนตัดสินใจ 
 • การวางแผนรูปแบบงานฌาปนกิจล่วงหน้า ช่วยบรรเทาภาระหนักทางจิตใจที่ไม่จำเป็นให้สมาชิกในครอบครัว
 • ท่านสามารถป้องกันครอบครัว จาก ข้อขัดแย้ง และ ความตึงเครียด จากข้อตกลงที่ไม่ลงตัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต.

ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด จากแผนการผ่อนชำระในระยะยาวเพื่อความประหยัด ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0 % และ เงินดาวน์ต่ำ