ความบริบูรณ์ และ ความมั่งคั่ง

เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ประกอบด้วยลักษณะมงคลครบถ้วนตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย เพราะตั้งอยู่ในตำแหน่งอ้อมกอดแห่งมังกร หมายถึงการทะยานขึ้นเบื้องสูงและสภาวะสงบสันติของนิพพานอีกทั้งยังมีทิวเขาโอบล้อมทอดยาวเป็นระลอกยาวต่อเนื่อง ให้ความตระการตาตามธรรมชาติสะท้อนถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ พลังแห่ง “ลม” และ “ซี” ที่พัดผ่านประดุจเส้นโลหิตที่หล่อเลี้ยงมังกร ทำให้สถานที่แห่งนี้ ถูกต้องตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่สมบูรณ์แบบ Feng Shui – Perfect เป็นตำแหน่งแห่งโภคทรัพย์ตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย

นี่เป็นดินแดนที่พรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ ด้วยพลังอันไม่มีที่สิ้นสุด ดึงดูดใจผู้คน จากการได้สูดอากาศที่สดชื่น ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ ตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี เป็นภาพที่มีเสน่ห์มนต์ขลัง จากความกลมกลืนและเงียบสงบ ยืนยันถึงความสง่างามของที่ดินผืนนี้ ซึ่งถูกจัดวางให้เกิดความคารพอย่างสูงสุด เป็นการค้นพบสถานที่พักอันสงบของจิตวิญญาณ อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง แห่งนี้จึงเปรียบได้กับดินแดนสุขาวดี มีไว้สำหรับผู้แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองที่จะดำรงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานอย่างแท้จริง

บรรยากาศดี แหล่งบันดาล ความโชคดี

ฮวงจุ้ยที่ดีถูกกำหนดด้วยการรายล้อมของภูเขาและสายน้ำ เช่นเดียวกันกับอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนใบหน้า และร่างกาย ประกอบกันเป็นรูปร่างขึ้นมา ศาสตร์ของโหงวเฮ้งจึงกล่าวว่า ถ้าเป็นบุคคลที่มีลักษณะโหงวเฮ้งที่โดดเด่นบนใบหน้า เขาเชื่อว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง เช่นเดียวกัน อนุสรณ์สถานที่มีลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี เมื่อฝังร่างผู้ล่วงลับมาอยู่ในที่สงบสุข ย่อมชักนำความเจริญรุ่งเรืองต่อลูกหลาน อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง กล่าวได้ว่าสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ อันเป็นมงคล 5 ประการตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี ตามชื่อเรียก ‘มังกร’ Dragon, ‘ขุนเขาทั้งหลาย’ Mountains, ‘อุโมงค์ โพรงมังกร’ Dragon’s Lair, ‘แหล่งธารน้ำ’ Water Source และ ‘ทิศทาง’ Direction ของ การจัดวางแปลงฝัง ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเกิดบรรยากาศที่ดี และเป็นแหล่งบันดาล ความโชคดี

ในความทรงจำ ระลึกถึงบุคคลผู้เป็นที่รัก อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง ได้หลอมรวมสิ่งที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน โดยสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา เป็นสภาพแวดล้อมอันสวยงาม รายล้อมด้วยภูเขาอันทอดยาว สายน้ำอันสดชื่น และแมกไม้อันเขียวชอุ่ม การจัดวางที่สมบูรณ์แบบ ประสานจิตวิญญาณระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเข้าด้วยกัน เหมือนดั่งเครื่องสักการะที่คุณได้แสดงความเคารพต่อคนที่คุณรัก ด้วยความนอบน้อมอย่างสุดหัวใจ.

ความน่าประทับใจที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ได้เข้าเยี่ยมชม อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง เกิดขึ้นจากความยิ่งใหญ่ของสถานที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจังและจริงใจ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อผู้ล่วงลับ สิ่งนี้เป็นการสานต่อขนบธรรมเนียมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความกตัญญูต่อครอบครัว อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง คำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยตามสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะส่งความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรืองไปชั่วลูกชั่วหลาน กล่าวได้ว่า อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค บ้านบึง เป็นการแสวงหาพรอันเป็นนิรันดร์ไว้ส่งมอบให้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่น