ส่วนแปลงฝัง


ส่วนแปลงแบบตระกูลจักรพรรดิ (พร้อมการออกแบบที่กำหนดได้เอง)

“พิเศษและโดดเด่น”

ส่วนแปลงแบบตระกูลจักรพรรดิ
อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการออกแบบสไตล์จักรพรรดิ์

อนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียลปาร์ค บ้านบึง สงวนบริเวณส่วนแปลง “ตระกูลจักรพรรดิ” บนพื้นที่จำกัดไว้เป็นแปลงครอบครัว เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบสถานที่พักผ่อนสุดท้ายไว้ให้แก่ผู้เป็นที่รัก โดยเป็นแปลงที่มีคุณลักษณะสูงส่งและอยู่จุดกลางตำแหน่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังของฮวงจุ้ย โดยตำแหน่งที่อยู่เหนือสายโลหิตแห่งมังกรของแปลงแบบตระกูลจักรพรรดิ นี้ จะช่วยเสริมส่งให้ดวงวิญญาณประสบกับความสงบสันติ และตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งแดนเกิดของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ เป็นดินแดนแห่งยศฐานานุศักดิ์อันสื่อถึงชาติตระกูลที่ดีและความเป็นเลิศของบุคคล จึงไม่น่าแปลกใจที่สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่พักผ่อนสุดท้ายอันทรงคุณค่าที่ผู้รู้คุณค่าต่างแสวงหา

ขนาดพื้นที่ : 24 เมตร X 16 เมตร

 

   

 


ส่วนแปลงครอบครัว

“หรูหราและสง่างาม”

ส่วนแปลงครอบครัวแห่งนี้จัดเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณสำหรับส่งมอบให้กับตัวเองและลูกหลาน เพื่อให้ทุกคนที่เป็นที่รักจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป สถานที่นี้ช่วยดำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติและภูมิหลังอันสูงส่งของตระกูล เพื่อที่ลูกหลานจะสามารถจดจำและระลึกได้ด้วยความภาคภูมิ พลังของสถานที่ประกอบกับองค์ประกอบทาง ฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ จะช่วยปกปักรักษาความเจริญให้กับลูกหลานไปพร้อมกับเชิดชูความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือส่วนแปลงครอบครัวถูกออกแบบจัดวางภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็น กลิ่นอายของคุณธรรมความดีอันเป็นนิรันดร์ ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมของอนุสรณ์สถาน เนอร์วาน่า เมมโมเรียลปาร์ค บ้านบึง ผนวกเข้ากับความโดดเด่นของบรรพบุรุษ ที่คอยพิทักษ์คุ้มครองลูกๆหลานๆของครอบครัวเพื่อจารึกความยิ่งใหญ่ของตระกูลตลอดไป

ขนาดพื้นที่: 12 เมตร X 8 เมตร 

 

   

 


ส่วนแปลงคู่มาตรฐาน

“ประณีต และ เรียบง่าย”

ส่วนแปลงคู่มาตรฐาน ได้รับการออกแบบมาอย่างเรียบง่าย โดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและพยายามเน้นให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ การออกแบบภูมิทัศน์ของสวนอย่างพิถีพิถัน เป็นไปเพื่อสะท้อนถึงคุณธรรม 3 ประการ อันได้แก่ ความจริง ความเมตตา และความงามภายใน สิ่งนี้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในการแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับเพื่อรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ งอกงาม บุคคลตามที่ได้มาถึงสถานที่แห่งนี้ จะรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นจากทิวเขาและลำน้ำโดยรอบ ประกายแสงแวววับแห่งชีวิตอันนิรันดร์ไหลพุ่งดุจน้ำพุอย่างต่อเนื่องเมื่อ “ชีวิต” และฟ้าดินได้มีโอกาสบรรจบกันอย่างกลมกลืนเช่นนี้

ขนาดพื้นที่: 6 เมตร X 4 เมตร