หลักปรัชญา

“การสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่ยอดเยี่ยม”

ท่านตันสรี เดวิด ควอง ฮัน ควอง (Tan Sri David Kong Hon Kong) ผู้ก่อตั้งเนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป ได้ยึดมั่นปรัชญา “การใส่ใจเรื่องชีวิต” ลูกค้าสามารถคาดหวังประสบการณ์ที่น่าพอใจในช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะพวกเราเป็นมืออาชีพ รู้รายละเอียด เข้าใจสถานการณ์ “มาที่เดียว-คลายกังวลได้หมด” กล่าวได้ว่าเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิธีฌาปนกิจ ในรูปแบบต่างๆ ทีมบุคลากรที่อุทิศตนของเรายังมั่นในสัญญาต่อสมาชิกในครอบครัว ในการจัดงานอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามจารีตประเพณี การบริการแบบมืออาชีพของเราสร้างการขับเคลื่อนสู่คุณภาพด้วยระดับมาตรฐานที่เป็นเลิศ พวกเราถือปฏิบัติต่อความหมายของชีวิตอย่างจริงจัง จึงหลอมรวมความเคารพรักกับการยอมรับนับถือมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาอย่างภาคภูมิใจเข้าด้วยกัน

เราเรียกว่า การบริการด้วยการวางแผนที่รอบด้านบนปรัชญาของความรัก ความเป็นมืออาชีพ กับ ความเป็นเลิศ เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป มุ่งหมายที่จะบรรลุ การไร้ความกังวลทางจิตวิญญาณให้เป็นจริง เราเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมต่างๆอย่างกระตือรือร้น ด้วยใจกว้างขวางจึงได้สร้างธุรกิจแบบมืออาชีพที่เปี่ยมล้นด้วยความรักสู่ประชาคม

นับตั้งแต่ “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ได้สร้าง อนุสรณ์สถานเอกชนขึ้นเป็นแห่งแรก ณ เมือง เซเมนยีห์ ประเทศ มาเลเซีย ในปี ค.ศ. 1990 ปัจจุบันนี้ “เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป” ได้เติบโตและขยายธุรกิจบริการด้านนี้ไปทั่วประเทศ คือ เมือง ชาห์อาลัม Shah Alam, กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur, ปีนัง Penang, บูกิต เมอร์ตาจัม Bukit Mertajam, สุไหง เปตานี Sungai Petani, เซกามัต Segamat, กูไล Kulai, ติรัม Tiram, โกตา กินะบะลู Kota Kinabalu, ซิบู Sibu และ ยังขยายสาขาสู่ต่างประเทศ คือ อินโดนีเซีย Indonesia, สิงคโปร์ Singapore, ไทย Thailand, ฮ่องกง Hong Kong, จีน China และ เวียดนาม Vietnam.

 

เหตุการณ์สำคัญ

 1990
 • เดือน ตุลาคม ปีค.ศ. 1990 ท่าน ตัน สรี ควอง ได้เริ่มต้นสร้าง อนุสรณ์สถานแห่งแรก ชื่อ “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค, เซเมนยีห์” ณ เมือง เซเมนยีห์, รัฐ สลังงอร์, ประเทศ มาเลเซีย ในนาม “บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด”
 1991 
 • เดือน มิถุนายน ปี ค.ศ. 1991 บริษัท “เอ็นวี มัลติ คอร์ปอเรชั่น” ได้เข้าถือครองบริษัท “บริษัท เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค จำกัด”
 1997
 • เดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1997 บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” เพิ่มขึ้น ณ เมือง โกตา กินะบะลู, รัฐ ซาบาห์, ประเทศ มาเลเซีย
 1999
 • เดือน กันยายน ปี ค.ศ. 1999 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการงานฌาปนกิจ ในประเทศ มาเลเซีย
 2000
 • เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2000 บริษัทได้ขยายบริการฌาปนกิจ เข้าสู่รูปแบบผู้ให้บริการงานฌาปนกิจแบบครบวงจรในประเทศมาเลเซีย
 2001
 • เดือน เมษายน ปี ค.ศ. 2001 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” เพิ่มขึ้นอีก ณ เมือง กูไล, รัฐ ยะโฮร์, ประเทศ มาเลเซีย
 2003
 • เดือน กรกฎาคม ปีค.ศ. 2003 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” อีก ณ เมือง ซิบู รัฐ ซาราวัค ประเทศ มาเลเซีย
 • เดือน สิงหาคม ปีค.ศ. 2003 บริษัทได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์บริการดูแลผู้ล่วงลับต่างๆขึ้น กับ ธุรกิจบริการ และ พัฒนาสุสานแปลงฝัง ในเมือง คาราวัง, ประเทศ อินโดนีเซีย ในสัดส่วนผลประโยชน์ร่วม 51.00% ในการดำเนินธุรกิจสาขา อินโดนีเซีย ของเรา ในนาม พีที อะลัม ฮิจอย์ เลสตาริ
 • เดือนกันยายน ปีค.ศ. 2003 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” อีก ณ เมืองเซกามัต, รัฐ ยะโฮร์, ประเทศ มาเลเซีย
 2004
 • เดือน กันยายน ปีค.ศ. 2004 บริษัทเริ่มดำเนินการธุรกิจบริการ ศูนย์การจัดงานฌาปนกิจ เนอร์วาน่า เมมโมเรียล เซ็นเตอร์ ณ เมือง สุไหง เบซิ ประเทศ มาเลเซีย และได้ให้บริการ “ไวท์ เลดี้” (White Ladies) ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2004
 2005
 • ในช่วงไตรมาส 3 ปีค.ศ.2005 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการศูนย์การจัดงานฌาปนกิจ เนอร์วาน่า เมมโมเรียล เซ็นเตอร์ อีก ณ เมือง ยะโฮร์ บาห์รู , รัฐ ยะโฮร์, ประเทศ มาเลเซีย
 2007
 • เดือน กันยายน ปีค.ศ. 2007 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ณ เมือง ชาห์ อาลัม, รัฐ สลังงอร์, ประเทศ มาเลเซีย
 2008
 • เดือน กันยายน ปี ค.ศ. 2008 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ณ เมือง ติรัม, รัฐ ยะโฮร์ , ประเทศ มาเลเซีย
 2009
 • เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2009 บริษัทได้เริ่มธุรกิจช่องเก็บอัฐิ ในประเทศ สิงคโปร์ ปัจจุบันนี้ เป็นที่รู้จักดี ในชื่อ “เนอร์วาน่า คอลัมแบเรี่ยม” (Nirvana Columbarium)
 2012
 • เดือน กรกฎาคม ปีค.ศ. 2012 บริษัทได้เริ่มธุรกิจการขายช่องเก็บอัฐิ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พิธีฌาปนกิจ ณ “วัดเกก ลก ซิ” (Kek Lok Si Temple) ภายใต้ชื่อ อนุสรณ์สถาน “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ณ รัฐ ปีนัง , ประเทศ มาเลเซีย.
 2013 
 • เดือน สิงหาคม ปีค.ศ. 2013 ได้เริ่มธุรกิจบริการ อนุสรณ์สถาน “สุคติสู่นิพพาน” บลิสเฟิล เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (Blissful-Nirvana Memorial Park) ณ เมือง บูกิต เมอร์ตาจัม, รัฐ ปีนัง , ประเทศ มาเลเซีย และ อนุสรณ์สถาน “สุคติสู่นิพพาน” บลิสเฟิล เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค (Blissful-Nirvana Memorial Park) ณ เมือง สุไหง เปตานี, รัฐ เกดะห์, ประเทศ มาเลเซีย
 • เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 ได้ก่อตั้ง “เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค” ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการผู้ล่วงลับในประเทศไทย
 2014
 • วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2014 บริษัท เนอร์วาน่า เอเชีย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง Stock Exchange of Hong Kong ได้สำเร็จ.
 2015
 • เดือน กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2015 บริษัท “เนอร์วาน่า เอเชีย” ได้เข้าไปเซ็นสัญญาตกลงร่วมงานกับ “หุ้ยโจว ลองยัน” Huizhou Longyan เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด บริการดูแลผู้ล่วงลับของประเทศจีน.
 • เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2015 เนอร์วาน่า เอเชียได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศเวียดนาม
 • เดือน กันยายน ปีค.ศ.2015 บริษัท เนอร์วาน่า เอเชีย ได้ขยายธุรกิจไปที่ เมดาน Medan ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3 ของประเทศ อินโดนีเซีย
 2016
 • ในเดือนตุลาคม 2016  บริษัท เนอร์วาน่า เอเชีย จำกัด มหาชน ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง