เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป

 

เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็นบริษัทระดับโลกในธุรกิจดูแลผู้ล่วงลับอย่างครบวงจร เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์มากว่า 26 ปี ในการสร้างอนุสรณ์สถาน เรามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เรามีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในการปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจดูแลผู้ล่วงลับในประเทศมาเลเซียและทวีปเอเชีย

ในปี ค.ศ. 2013 เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป ได้รับการประเมินจาก “ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน” Frost & Sullivan* (องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก) ให้เป็นผู้นำธุรกิจบริการผู้ล่วงลับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากเงื่อนไขสัญญาขายต่างๆ เงินรายได้ กับ ธนาคารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถูกกำหนดจากที่ดิน ที่บริษัทของเราถือครองอยู่ หรือ การบริหารจัดการแปลงฝังสำหรับการขาย.

ความเป็นมืออาชีพของทีมงานเนอร์วาน่าเห็นได้อย่างชัดเจนจากความขยัน และความทุ่มเทของพวกเรา ความมุมานะที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพวกเรา ทำให้ได้รับรางวัล “อนุสรณ์สถานดีเด่น” ในกลุ่มธุรกิจผู้ล่วงลับ ในปี ค.ศ. 2013 และ 2014 โดยเนอร์วาน่า ได้รับรางวัล จาก“งานนิทรรศการ อนุสรณ์สถาน แห่ง อาเซียน” Asian Funeral Exhibition (AFE) ถึง 2 ปีซ้อน แสดงให้เห็นว่าเนอร์วาน่า เป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจดูแลผู้ล่วงลับในเอเชียและทวีปเอเชีย ในขณะที่พวกเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับสากล พวกเราปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ผ่านการประกันคุณภาพที่มั่นใจ การขับเคลื่อนด้วยความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นอันสูงสุดของเรา

วิสัยทัศน์

เนอร์วาน่า เอเชีย กรุ๊ป มุ่งเน้นการเสนอมุมมองใหม่และปรับเปลี่ยนคตินิยมของผู้คนที่ยึดติดกับความไม่เป็นมิตรของสุสานแบบเดิม ด้วยการสร้างการรับรู้ใหม่โดยขับเคลื่อนสู่ธุรกิจแบบมืออาชีพ ด้วยหัวใจของเรา เราสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ ที่โดดเด่น สวยงาม ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบตามรอยจารีตประเพณี เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไป ได้พักสงบอย่างแท้จริง ในบรรยากาศที่สุขสบาย ด้วยองค์ประกอบนี้ ในมิติของจิตวิญญาณ ชีวิตจึงกลับคืนไปสู่รูปแบบสุคตินิรันดรกาล

พันธกิจ

เราจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความโล่งใจอย่างที่สุดจนกระทั่งผ่านช่วงเวลาความเศร้าโศกไปได้ ด้วยการช่วยเหลือดูแล-บรรเทา ให้ลูกค้าเกิดความสงบของจิตใจอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ จากความเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ล่วงลับ เรามีความเชื่อมั่นในบริการที่ดีเยี่ยม การดำเนินการที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ เราคือผู้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจบริการผู้ล่วงลับให้ดีเลิศที่สุดเท่าที่จะทำได้